Home » Bronnen

Bronnen

Hieronder een lijst van de geraadpleegde literatuur. In de voetnoten wordt naar deze pagina verwezen.

 • Anoniem, 2020, Gelezen of gehouden predicaties, Van ’t Kerk’lijk Erf 29 (12): 13.
 • Austin, S.A., Baumgardner, J.R., Snelling, A.A., Vardiman, L., Wise, K.P., 1994, Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History, in: Walsh, R.E., (Ed.), The Proceedings of the Third International Conference on Creationism (Pittsburgh: Creation Science Fellowship), blz. 609-622.
 • Bakker, H.A., Kater, M.J., Vlastuin, W. van, (Eds.), 2014, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Kampen: Brevier Uitgeverij).
 • Beek, M. van, 2020, Een vertroostende boodschap. Eskol Reeks nr. 11 (Rumpt: De Schatkamer).
 • Brand, L.R., 2007, Wholistic Geology: Geology before, during, and after the Biblical Flood, Origins 61: 7-34.
 • Brink, G. van den, 2007, Geloof en wetenschap: op zoek naar consonantie, in: Dekker, C., Woudenberg, R. van, Brink, G. van den, (Eds.), Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap (Kampen: Ten Have), blz. 50-75.
 • Brink, G. van den, 2015, Tussen conflict en consonantie. Fundamentaaltheologische kanttekeningen bij de verhouding van geloof en wetenschap. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Theologie en wetenschap, University Research Chair, aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam op 11 december 2015 (Amsterdam: Vrije Universiteit).
 • Brink, G. van den, 2017, En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie (Utrecht: Boekencentrum).
 • Brink, G. van den, 2020, Reformed Theology and Evolutionary Theory, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing).
 • Budding, D.J., 2021, Bekering, De Banier 100 (1): 5.
 • Dekker, C., Woudenberg, R. van, Brink, G. van den, (Eds.), 2007, Omhoog kijken in platland. Over geloven in de wetenschap (Kampen: Ten Have.)
 • Geisler, N.L., 2013, Christian Apologetics (Grand Rapids: Baker Academic), second edition.
 • Haarsma, D.B., Haarsma, L.D., 2011, Origins. Christian Perspectives on Creation, Evolution, and Intelligent Design (Grand Rapids: Faith Alive Christian Resources), Revised Edition.
 • Kersten, G.H., 1933, Gebroken bakken. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij gehouden in “Tivoli” te Utrecht, 23 februari 1933 (Rotterdam: N.V. Drukkerij “De Banier”).
 • Kolesnikov, A., Kutcherov, V.G., Goncharov, A.F., 2009, Methane-derived hydrocarbons produced under
  upper-mantle conditions
  , Nature Geoscience 2 (8): 566-570.
 • Magyar, I., Fogarasi, A., Vakarcs, G., Bukó, L., 2006, The Largest Hydrocarbon Field Discovered to Date in Hungary: Algyo, in: in Golonka, J., Picha, J., eds., The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources, AAPG Memoir 84, p. 619 – 632.
 • Meerten, J.W. van, in voorber., Kruispredikanten en hun visie op de oergeschiedenis: 2. Hendrikus Roelofsen (1852-1930).
 • Meerten, J.W. van, in voorber., Kruispredikanten en hun visie op de oergeschiedenis: 5. Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948).
 • Niemeijer, T., 2020, De waarde van het leven. Leven in een post-christelijke maatschappij (1), Bijbel & Onderwijs Magazine 23 (4): 4-7.
 • O’Brien, J., Wieland, C., 2015a, Algae to oil. Algal ‘slurry’ turns to crude oil in minutes, Creation 37 (3): 55.
 • O’Brien, J., Wieland, C., 2015b, Van smurrie naar aardolie. Het lukt in minder dan een uur!, Weet 35: 30-31.
 • Reed, J.K., Oard, M.J., (Eds.), 2006, The Geologic Column. Perspectives within Diluvial Geology (Chino Valley: Creation Research Society).
 • Roelofsen, H., 1930, Paulus’ zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen door H. Roelofsen bij diens vertrek naar Opheusden op 4 Augustus 1895 (Rotterdam: Drukkerij “De Banier”).
 • Tyler, D.J., Coffin, H.G., 2006, Accept the Column, Reject the Chronology, in: Reed, J.K., Oard, M.J., (Eds.), The Geologic Column. Perspectives within Diluvial Geology (Chino Valley: Creation Research Society), blz. 53-71.
 • Velikovsky, I., 1974, Aarde in beroering (Deventer: Ankh-Hermes), tweede druk.
 • Velikovsky, I., 1975, Werelden in botsing (Deventer: Ankh-Hermes), zesde druk.
 • Vermeulen, J.M., 2020, Het gebed (1), Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (20): 191-192.
 • Vlastuin, W. van, 2014a, Evidentialistische apologetiek, in: Bakker, H.A., Kater, M.J., Vlastuin, W. van, (Eds.), Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Kampen: Brevier Uitgeverij), blz. 197-218.
 • Vlastuin, W. van, 2014b, Presuppositonalisme, in: Bakker, H.A., Kater, M.J., Vlastuin, W. van, (Eds.), Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Kampen: Brevier Uitgeverij), blz. 219-233.
 • Vries, P. de, 2001, Tot gehoorzaamheid van Christus. Het christelijk geloof verdedigd en uiteengezet door Cornelius van Til (Utrecht: De Banier).
 • Wieland, C., 2010, Oil not always a ‘fossil fuel’, Creation 32 (2): 56.
 • Wieland, C., 2012, Olievoorraad eindig of niet?, Weet 16: 35.
 • Wood, T.C., Falk D.R., 2019, The fool and the heretic. How two scientists moved beyond labels to a Christian dialogue about Creation and Evolution (Grand Rapids: Zondervan).
 • Zuilhof, J.T., 2008, Alles is altijd ingewikkelder. Het leven, het heelal en de organische chemie. Inaugurele rede uitgesproken op 10 april 2008 in de Aula van de Wageningen Universiteit (Wageningen: Wageningen UR).