Home » Catastrofale Plaattektoniek (CPT) en de complexe Hongaarse geofysica

Catastrofale Plaattektoniek (CPT) en de complexe Hongaarse geofysica

De geologische opbouw van Hongarije is niet goed te begrijpen zonder de theorie van de plaattektoniek. Creationisten kennen deze continentverschuiving (‘continental drift‘) als catastrofale plaattektoniek (CPT). Hoe is er door de eeuwen heen gedacht over continentverschuiving? Kan catastrofale plaattektoniek gezien worden als het geofysische mechanisme achter de zondvloed en de episodes daaropvolgend?

Op deze webpagina geven we allereerst een korte omschrijving van continentverschuiving en de theorie van de plaattektoniek. Ten tweede staan we stil bij de voorgeschiedenis van de continentverschuiving. Was Alfred L. Wegener (1880-1930) de eerste die op de idee van continentverschuiving kwam? Ten derde kijken we naar aanwijzingen voor continentverschuiving en plaattektoniek. Welke wetenschappelijke argumenten zijn er aan te dragen? En welke nieuwe inzichten zijn er de afgelopen jaren verworven? Ten vierde kijken we naar kritiek van naturalistische zijde op de theorie van de plaattektoniek. Kunnen we spreken van langzaam afnemende kritiek nĂ¡ Alfred Wegener? Ten vijfde bestuderen we de theorie van catastrofale plaattektoniek. Wat zijn de argumenten om uit te gaan van een catastrofale variant op de plaattektoniek en gaat het hier om de ‘geofysica van de zondvloed’? Ten zesde laten we zien dat niet alle creationisten gelukkig zijn met de (catastrofale) plaattektoniek. Wat zijn hun argumenten en kunnen we deze weerspreken? We hopen hier ook in te gaan op de kritiek van naturalistische zijde, vanuit hun basisovertuiging verwerpen ze catastrofale plaattektoniek. Ten zevende passen we de theorie van de (catastrofale) plaattektoniek toe op Hongarije. Hoe is de complexe Hongaarse lithosfeer gevormd? Dit pagina dient voorlopig als werkdocument om de Hongaarse geofysica beter te begrijpen. Commentaar is van harte welkom! Kritische artikelen op catastrofale plaattektoniek geschreven door sceptici of critici worden mogelijk ook uitgebreider besproken in de rubriek ‘Antwoorden voor critici, sceptici en waarheidszoekers’ op de website van Logos Instituut.