Home » Het ontstaan en de exploratie van de Hongaarse olie- en gasvelden

Het ontstaan en de exploratie van de Hongaarse olie- en gasvelden

In Hongarije bevinden zich verschillende olie- en gasvelden. De grootste is het Algyö Oil Field. In dit artikel proberen we eerst de verschillende locaties te beschrijven, daarna staan we stil bij een creationistische verklaring voor het ontstaan van olie en gas in het algemeen om ten slotte deze verklaringen kritisch te bestuderen en toe te passen op de Hongaarse olie- en gasvelden.

Algyö Oil Field

Het olie- en gasveld bij Algyö is een van de grootste velden van het Pannoonse bekken. Het werd in 1965 ontdekt en sindsdien wordt daar olie en gas gewonnen door de Hongaarse oliemaatschappij MOL. Tot 2006 is daar 31 miljoen ton olie uit de grond gehaald en 70 miljard kubieke meter gas. De oppervlakte van het gebied beslaat zo’n 80 vierkante kilometer. De olie en gas zitten ingekapseld in zandsteen dat ook wel het reservoirgesteente wordt genoemd. De zandsteen wordt toegeschreven aan het zogenoemde Pannonien, een episode die start in het midden-Mioceen en doorloopt tot het Plioceen.1

Creationistische verklaringen voor het ontstaan van olie en gas

In 2010 verscheen in Creation Magazine een artikel van dr. Carl Wieland een artikel over alternatief ontstaan van olie.2 Dit artikel verscheen in 2012 in Weet Magazine.3 In 2017 werd het artikel geplaatst op de website van Logos Instituut.4 Volgens Wieland ontstaan gas en olie niet vanuit organisch materiaal maar vanuit anorganisch materiaal, diep uit de aarde. Wieland verwijst naar het werk van wijlen dr. Thomas Gold, in leven astrofysicus aan Cornell University. Uitgebreider verwijst Wieland naar het werk van de petroloog dr. Vladimir G. Kutcherov.5 Hij heeft in een artikel laten zien dat olie en gas kunnen ontstaan zonder tussenkomst van fossielen. Volgens Wieland simuleerden deze onderzoekers hoe olie en gas uit anorganische mineralen zouden kunnen worden gegenereerd. In een ander artikel liet Kutcherov, volgens Wieland, zien dat ze in Vietnam olie uit graniet pompten. Als olie ontstaan zou zijn vanuit resten van organismen zou dat niet passen bij stollingsgesteenten, maar eerder bij sedimentaire gesteenten. Volgens Wieland heeft het werk van Kutcherov óók een uitdaging van sceptici geneutraliseerd, namelijk dat er nooit genoeg organismen voor de zondvloed zouden hebben geleefd om het ontstaan van de grote hoeveelheid olie en gas te kunnen verklaren.6

In 2015 verscheen er in Creation Magazine een artikel van Jonathan O’Brien en dr. Carl Wieland over het snelle ontstaan van olie.7 Datzelfde jaar verscheen er een vertaling van dit artikel in Weet Magazine.8 In 2020 verscheen dezelfde vertaling op de website van Logos Instituut.9 De schrijvers wijzen erop dat het wetenschappers in de Verenigde Staten van Amerika (USA) gelukt is om binnen 60 minuten algen om te zetten in olie. Een mengsel van water en algen werd blootgesteld aan een temperatuur van 350 °C en een druk van iets meer dan 200 bar. Volgens O’Brien en Wieland toont dit experiment aan dat er geen miljoenen jaren nodig zijn om olie te vormen. Onder de juiste temperatuur en druk kan olie supersnel vormen. Van nature zijn deze factoren in voldoende mate beschikbaar wanneer organisch materiaal diep in de aarde wordt begraven. De auteurs noemen de zondvloed als oorzaak voor het ontstaan van olie. O’Brien en Wieland geven aan dat een deel van de olie en gas ontstaan is ‘vanuit een enorme algenbloei in het zondvloedwater’. Deze algenbloei werd veroorzaakt door vulkanische activiteit. Grote hoeveelheden algen zouden tijdens de zondvloed catastrofaal zijn begraven. Zijn algen volgens de auteurs de enige bron van olie? Nee, ze noemen nog drie andere bronnen. In Venezuela is olie gevonden met een hoog vanadium-gehalte wat vermoedelijk wijst op schelpdieren. Steenkool zou, wanneer het blootgesteld wordt aan hogere temperatuur en druk, ook omgezet kunnen worden in olie. Als voorbeeld noemen ze de olievoorraden in Straat Bass, een zeestraat tussen Australië en Tasmanië. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat olie direct uit methaangas kan ontstaan.10

  1. De gebruikte bronnen voor dit stukje zijn: Magyar et al. 2006 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  2. Wieland 2010 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  3. Wieland 2012 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  4. https://logos.nl/olievoorraad-eindig-of-niet/.
  5. Zie Kolesnikov et al. 2009.
  6. Wieland verwijst naar een creationistische bron die hierboven wordt besproken. Het artikel van Kutcherov samen met anderen is verschenen in Nature Geoscience van 2009. Als laatste wordt naar twee internetartikelen verwezen, resp. https://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090910084259.htm en https://www.forbes.com/2008/11/13/abiotic-oil-supply-energenius08-biz-cz_rl_1113abiotic.html?sh=240412b83f9e.
  7. O’Brien en Wieland 2015a (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  8. O’Brien en Wieland 2015b (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  9. Zie: https://logos.nl/van-smurrie-naar-aardolie-het-lukt-in-minder-dan-een-uur/.
  10. De bron voor het artikel van O’Brien en Wieland verscheen op 17 december 2013 op de website van PNNL: https://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=1029. Daarnaast verwijzen de auteurs naar enkele creationistische bronnen die hiervoor worden besproken.