Home » Geologie » Hongaarse dinosauriërs en hun leefomgeving – Een animatie n.a.v. de vondsten

Hongaarse dinosauriërs en hun leefomgeving – Een animatie n.a.v. de vondsten

Vanaf 2000 worden er ook in Hongarije dinosauriërs gevonden. Sinds die tijd verschijnen er ook tientallen papers en conferentiebijdragen over deze uitgestorven beesten. Al lange tijd ben ik geïnteresseerd in paleoecologie. Om zo een reconstructie te maken op basis van de vondsten van het leefgebied van deze Hongaarse dino’s. Ik ben niet de enige. Op het YouTube-kanaal van Gergely Paradi composer vond ik een woordloze animatie over het leefgebied van deze formatie. De reconstructie is gebaseerd op vondsten in de Csehbánya Formation en de Ajka Coal Formation. Het karkas van een Spinosauridae in de rivier aan het begin klopt (nog) niet met de werkelijkheid. Er is helaas (nog) geen Spinosaurus gevonden in Hongarije. Uiteraard ontbreken er ook dinosaurussoorten en andere beesten die in dit leefgebied leefden. Als de Heere het leven en de gezondheid geeft hopen we in een paper een volledige reconstructie te maken van dit leefgebied.1

Voetnoten

  1. Van de Csehbánya Formation heb ik al eerder alle papers verzameld. Omdat het onderzoek naar de Ajka Coal Formation al wat ouder is moet ik daarvoor nog een flink aantal papers verzamelen en doorlezen.