Home » Nieuws » Evolutionair vooroordeel zorgt voor disclaimer

Evolutionair vooroordeel zorgt voor disclaimer

Dat er een naturalistisch vooroordeel bestaat tegenover creationistische wetenschappers en academische ID’ers dat is bekend.1 We hebben hier al vaker over geschreven.2 Gelukkig publiceren creationisten of ID’ers regelmatig hun bevindingen. Wanneer een creationist of een ID’er een wetenschappelijk paper wil publiceren in de naturalistische literatuur waar creationistisch woordgebruik in voorkomt dan wordt er door diehard naturalisten een lobby opgezet om de (auteur(s) van de) paper in diskrediet te brengen en/of van de uitgever geëist om afstand te nemen van de inhoud en een disclaimer te plaatsen. Creationisten kunnen wel publiceren, maar dan moeten ze dat doen in een naturalistisch jargon en vanuit een naturalistische basisovertuiging met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming. Woorden zoals bijvoorbeeld ‘intelligent design’, ‘Creator’, ‘Flood’ etc. zorgen voor allergische reacties.3

Afgelopen weekend zagen we weer een nieuw voorbeeld van lobbynaturalisten die ervoor zorgden dat een nieuwe paper van twee ID-auteurs een disclaimer ontving. Het gaat om een paper van de wetenschappers Steinar Thorvaldsen en Ola Hössjer in Journal of Theoretical Biology.4 De auteurs willen in de paper kijken of er ook fijnafstemming te vinden is in moleculaire machines en systemen. Tot dusver wordt het argument van de fijnafstemming veelal gebruikt in de natuurkunde. Bij fijnafstemming gaat het om de natuurconstanten die zeer fijn zijn afgestemd zodat er leven (op aarde) mogelijk is. Wanneer deze constanten iets anders waren geweest dan was er een universum zonder leven zoals wij dat nu kennen ontstaan óf was er mogelijk helemaal geen universum geweest.5 Het artikel van Thorvaldsen en Hössjer wil aantonen dat het argument van de fijnafstemming ook gebruikt kan worden in de biologie en wil laten zien dat dit argument het neodarwinistische evolutiedenken uitdaagt. In de paper wordt verwezen naar bekende ID’ers zoals Douglas Axe, Michael Behe en William Dembski. Het ID-journal Bio-Complexity wordt ook een aantal keren aangehaald. Heel mooi dat de auteurs het onderwerp van fijnafstemming in de biologie hebben verkend en dat zij het gepubliceerd hebben in dit naturalistische journal.

Disclaimer

Deze euforie is echter van korte duur. Nadat verstokte naturalisten lucht gekregen hadden van dit artikel ontstond er een lobby en kregen ze het voor elkaar om een disclaimer geplaatst te krijgen bij het artikel.6 De disclaimer luidt:
“Het Journal of Theoretical Biology en de (hoofd)redactie onderschrijft op geen enkele manier de ideologie noch de argumentatie achter het concept Intelligent Design. Na de publicatie van de paper is duidelijk geworden dat de auteurs verbonden zijn aan een creationistische groep (hoewel de adressen die vermeld zijn op de paper verwijzen naar afdelingen binnen betrouwbare universiteiten). We waren ons van dit feit niet bewust toen wij de paper beoordeelden. Bovendien werden de trefwoorden ‘intelligent design’ door de auteurs pas na het beoordelingsproces toegevoegd. We waren ons niet bewust van deze actie. We hebben de trefwoorden verwijderd uit de online versie van dit document. We zijn van mening dat Intelligent Design op geen enkele manier een passend onderwerp is voor Journal of Theoretical Biology.”

Slot

Het is bijzonder dat de redacteuren niet eerder hebben gezien dat het hier om een paper vóór Intelligent Design gaat. Zoals gezegd zien we bekende ID-namen, verwijzingen naar een ID-journal én ID-jargon zoals ‘fine-tuning’, ‘irreducible complexity’, ‘waiting time problem7’ en ‘specified complexity’. Het argument dat de redactie geeft is een slecht excuus. Het lijkt erop dat de redactie is gezwicht voor de evolutionaire lobby. Dat is enerzijds droevig, wanneer wetenschapsbeoefening werkelijk ‘neutraal’ zou zijn dan zouden ID-wetenschappers de mogelijkheid moeten hebben om in standaard journals te publiceren. Anderzijds is het mooi dat, ondanks de disclaimer, dit artikel nu onder ogen komt van verschillende vakwetenschappers. Wellicht leidt dit onder niet-verstokte naturalisten tot een grotere acceptatie van het concept Intelligent Design. Laten we hopen dat dit evolutionaire vooroordeel leidt tot een grotere verbondenheid aan Intelligent Design en dat meer wetenschappers zich bezig gaan houden met met dit concept. De laatste jaren zien we gelukkig dat steeds meer naturalisten de ID-beweging weten te vinden en dat ze uiteindelijk ook gaan meedoen met deze beweging.8 Het publiceren van dit artikel laat zien dat Intelligent Design een volwaardige kan doen binnen de wetenschapsbeoefening en tot vergezichten leidt: fine-tuning in de biologie.9

Dit artikel verscheen eerder op de website van Logos Instituut.

  1. Zie bijvoorbeeld de ‘Slaughter of the Dissidents‘-serie van dr. Jerry Bergman.
  2. Zie bijvoorbeeld: https://logos.nl/atheistische-lobby-zorgt-voor-censuur-paper/ en https://logos.nl/oproep-tot-correctie-en-wetenschappelijk-debat/.
  3. Zie voor ‘Creator’ bijvoorbeeld dit incident: https://logos.nl/schepper-is-ongewenst/.
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022519320302071.
  5. Een mooi boek waar het argument van de fine-tuning bediscussieerd wordt is ‘A Fortunate Universe’. Zie ook deze drie artikelen van Bart van den Dikkenberg: https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/wat-veroorzaakt-wiskundige-orde-in-het-heelal-1.1608849, https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/uniek-in-het-heelal-leven-op-aarde-1.1605522 en https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/waar-komt-intelligent-leven-vandaan-1.1498188.
  6. Zie ook dit artikel van Evolution News & Views: https://evolutionnews.org/2020/10/despite-darwinists-cancel-culture-intelligent-design-has-a-breakthrough-in-biology-journal/.
  7. Niet per se ID-jargon, maar wel veel door ID’ers gebruikt.
  8. Te denken valt aan dr. Günter Bechly en dr. Robert Shedinger. Zie resp. https://logos.nl/agnost-evolueert-tot-christen/ en het boek ‘The mystery of Evolutionary Mechanisms
  9. Op Evolution News & Views ook nog een ander artikel waarin juist wordt geprezen dat er een nieuwe paper is verschenen in Journal of Theoretical Biology en daarmee aansluit op ons laatste punt: https://evolutionnews.org/2020/10/breakout-paper-in-journal-of-theoretical-biology-explicitly-supports-intelligent-design/.